Belastingvoorschrift logo’s bedrukken kleding

 

Kleding (inclusief schoenen) mag u alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als het gaat om werkkleding. Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding. Sportkleding en sportschoenen voldoen meestal niet aan de definitie van werkkleding. U mag ze dan niet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Logo van de sponsor
Kleding met het logo van de sponsor kan alleen werkkleding zijn als de naam van de sponsor is opgenomen in de naam van uw organisatie.

Wat is werkkleding?
Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.
  • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
  • De kleding is een uniform of een overall.
  • U vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U hebt een arboplan.
  • De kleding is nodig volgens dat arboplan.
  • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

 

Voor meer informatie zie deze link naar de website van de belastingdienst.

Tip
Voldoen sommige kledingstukken niet aan de norm, dan kunt u belastingheffing alleen nog voorkomen door in een kledingreglement te bepalen dat de kleding na werktijd achterblijft op de werkplek. In dat geval kan de kleding feitelijk niet privé worden gedragen.